Startpagina

OKRA AALBEKE

 

 

Welkom beste bezoeker.

 

Voorwoord door oud voorzitter Oswald Tertooy.

 

 

Hallo beste Okra leden, en bezoekers,

 

 

Namens het OKRA bestuur Trefpunt Aalbeke mag ik u verwelkomen op onze Trefpunt site.

De bedoeling is dat wij u een beetje wegwijs maken doorheen onze aktiviteiten en u op de hoogte houden van de betrachtingen en bekommernissen waarmee OKRA in het algemeen bezig is. Zoals u weet zijn wij enkele jaren geleden overgeschakeld van een "gepensioneerdenbond" naar een beweging waar alle 55 plussers welkom zijn.

Wij zijn dan ook een TREFPUNT 55+ geworden waarbij al heel wat jonggepensioneerden zijn aangesloten. Ons bestuur weet dat aktiviteiten organiseren voor leden van verschillende leeftijden niet gemakkelijk is, maar wij zijn er klaar voor.

Wij organiseren fietstochten, wandelingen, pétanque en kaartnamiddagen. Drie maal per jaar komen onze leden samen in het OC te Aalbeke voor een feestnamiddag. ( zie onze OKRA kalender)

Natuurlijk zorgen wij voor een degelijke verzekering voor de deelnemers.

Verder hebben wij onze feestnamiddagen, in januari, mei en in november tijdens de seniorenweek.

Tussenin zorgen wij voor enkele interessante voordrachten, en onze jaarlijkse dagreis is telkens een groot succes.

Naast dit alles heeft OKRA ook veel aandacht voor de belangenbehartiging van onze leden. In deze moeilijke tijden worden veel gepensioneerden steeds armer! De kloof tussen de welvaartsevolutie en de pensioenen wordt altijd maar groter.

Gelukkig is er voor dit jaar een voorzichtige aanpassing voorzien.

Onze rusthuisbewoners zijn wellicht de grootste slachtoffers want in de rust en verzorgingshuizen swingen de dagprijzen serieus de pan uit. Ons nationaal bestuur volgt de evolutie dagelijks op en komt geregeld tussen bij de politiekers.

Kortom, wij doen ons best om het leven van onze 55 plussers wat aangenamer te maken. Voorstellen van uwentwege zijn altijd welkom.

Dank aan onze ijverige bestuursleden en vooral aan onze secretaris en webmaster Jean-Marie Stichelbout voor de vernieuwing van onze Trefpunt-site en voor het vele administratieve werk.

Tot ziens beste bezoeker op een of andere aktiviteit!

Wij verwachten u!

 

Oswald Tertooy

Ere voorzitter Okra Trefpunt Aalbeke

Hier even onze nieuwe voorzitter voorstellen.

 

Chris Verhaeghe is de jongste voorzitter die wij ooit mochten begroeten.

Met haar 63 lentes is zij de ideale persoon om ons trefpunt voor lange tijd te leiden.

Met haar ervaring als administratief bediende zal het geen enkel probleem zijn

zeer vlug mee te draaien in de wel belangrijke taak die zij op zich neemt.

Chris... van harte welkom en nog vele vruchtbare OKRA momenten in Aalbeke.

Christiane Verhaeghe.

Voorwoord door secretaris en webmaster.

Deze site is nu reeds een tiental jaren op internet.

Wij wilden een eigen site, zelfgemaakt, een eigentijdse moderne uitvoering waar onze 55 plussers uit onze dynamische gemeente Aalbeke kunnen putten en alles terug vinden wat ons trefpunt kan aanbieden, maar ook de aktiviteiten van de regio zullen hier vermeld worden aangezien u als OKRA lid daar ook mag aan deelnemen. (Eventueel met verwijzing naar de OKRA site)

Opmerkingen en of voorstellen voor het verbeteren van deze site zijn welkom.

U kan ons bereiken op volgende manier: Een mailtje naar: aalbekeokra@gmail.com

Attentie: Nieuw e-mail adres

 

aalbekeokra@gmail.com

 

Voorzitter: Christiane Verhaeghe

 

Penningmeester: Jozef Messiaen

Secretaris: Jean-Marie Sichelbout e.mail: stichelboutj@gmail.com

Hulp Secretaris: Freddy Declercq

Webmaster en redacteur: Jean-Marie Stichelbout

 

Bezoek ook eens de regionale website: ► www.okra.be/kortrijk

 

En zeker de site van Okra algemeen: ►www.okra.be

 

Andere bestuursleden:

 

Sportverantwoordelijke: Eric Verrue mail: eric.verrue2@telenet.be

Zingeving: Jozef-Messiaen - (Wijkverantwoordelijke en bestuurslid)

mail: jomessiaen@skynet.be

Leonie Devoldere :(Wijkverantwoordelijke en bestuurslid)

Arsène Santy: (stopzetting wegens ziekte)

Bernise Houtekier: ( Bestuurslid en bestuurslid)

Etienne Casteele: ( Bestuurslid en sportverantwoordelijke)

Bernize Bouckhout: (Wijkverantwoordelijke en bestuurslid)

Dominique Lagae: Wijkverantwoordelijke en bestuurslid

Marie-José Noppe: wijkverantwoordelijke

Rita Devriesere: Wijkverantwoordelijke

 

 

 

 

Gerard Declercq is na jarenlange dienst uitgetreden. Het bestuur dankt hem langs deze weg voor zijn inzet vroeger als secretaris en jaren als wijkverantwoordelijke.

 

Nota : Om veiligheidsredenen zijn de tel. nummers verwijderd.

 

Lid worden bij Okra is goedkoop.

 

Voordelen

 

We hebben heel wat troeven om nu lid te worden van OKRA ...

 

  • Betaalbaar lidmaatschap. Bij welke andere vereniging kunt u als koppel nog terecht met uw jaarlidmaatschap van € 38,00 Euro.

 

  • Een ruim activiteitenaanbod: dus veel waar voor uw geld. In welke vereniging kunt u dagelijks terecht voor een activiteit, onder uw eigen kerktoren? Het plaatselijk trefpunt biedt veel ontmoetingskansen in haar talrijke activiteiten.

  • Een kwaliteitsvol ledenblad OKRA-magazine dat bovendien maandelijks aan huis gebracht wordt. Dit alles tijdens een persoonlijk contact met de plaatselijke wijkverantwoordelijke.

 

 

Lidgeld 2016

 

 

- € 23 voor één persoon alleen

- € 38 voor meerdere personen samen van een gezin (met familieband en onder éénzelfde dak wonend) Wij noemen dit: gezinsbijdrage.

- € 10,00 voor een bewoner van het woon- en zorgcentrum

Hierin is ook de verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke letsels) voor leden en bestuursleden begrepen. Deze verzekering geldt tijdens alle OKRA-activiteiten (behalve sport en meerdaagse reizen) maar ook op weg van en naar deze OKRA-activiteiten!

Voor lidmaatschap van OKRA-SPORT betaalt men € 8,00 maar dit bedrag kan men via zijn ziekenfonds integraal terug krijgen. Formulier te bekomen bij de secretaris.

 

Dit jaar worden er geen nieuwe lidkaarten aangemaakt maar krijgt u bij vernieuwing

van uw lidmaatschap een etiketje (2015) om te kleven op uw kaartje.

Voor de aangesloten sportleden is er ook een etiket voorzien dat bij bezoeken van

een ander OKRA activiteit recht geeft op een vermindering. Wij raden u dan ook aan steeds uw lidkaart bij te hebben.

Open Kristelijk Respectvol Actief

In 2015 hadden wij meer dan 5000 bezoekers op deze site. Vele publiciteit... maar ook bezoekers uit interesse waarvoor dank..

Wij danken u voor uw bezoek

 

Jean-Marie Stichelbout

Webmaster en Redacteur